Taoism

I Kina finns tre traditionella religioner eller filosofier med en inriktning som i mycket påminner om varandra. Buddhismen och taoismen är de mest kända bredvid konfucianismen. Dessa liknar inte västerländska religioner, speciellt inte taoismen som inte har någon gud eller annan gestalt som ledstjärna. Just därför är läran mer att likna vid filosofi och vägval. Ordet tao betyder just väg. Taoismen har sitt ursprung före Kristus enligt vår tideräkning.

Grundaren

Det anses att underlaget för taoism har en ämbetsman vid namn Lao Tzu som upphovsman. Han var verksam vid hovet i kejsarens palats för omkring 2 300 år sedan. Av okänd anledning skulle denne man lämna landet. På uppmaning av en vakt vid gränsen nedtecknade Lao Tzu en skrift som innehöll 81 dikter. Verket var på cirka 5 000 kinesiska tecken som enligt tolkningar handlade om dygden och vägen. När denna bok var klar överlämnades den och Lao Tzu drog vidare till okända öden.

Utvecklande av läran

Skriften som Lao Tzu lämnade efter sig är vad som har lagt grunden för taoismen och anses som den absoluta källan för Tao te ching. Detta tvistar dock de lärda om och det finns uppgifter om att mannen skulle ha hetat Lao Zi och att andra fynd kan bindas till läran. Med inspiration av buddhismen skapades en religiös skola under Handynastin. Wang Bi från Tangdynastin har dock utgett en skrift med klargöranden om taoism. Dessa manuskript återfanns av arkeologer i Mawangdui som daterats till omkring 200 år efter Kristus.

Uttyda, förstå och förklara

Genom transkribering med Wade-Giles-systemet ska tao skrivas dao mer modernt. En mycket känd daoistisk symbol är den som visar på samspelet mellan yin och yang. Dock har inte de dåtida filosoferna försökt förklara läran med mängder av symboler som är brukligt inom buddhismen. Därmed blir taoism mer svårtydbar och det förklaras med att våra sinnen inte har den kapacitet som krävs för att avslöja sanningen. Ett begrepp som tao är inte helt precist och det är därför svår att slå fast innebörden av det på ett realistiskt sätt.

En svensk som har forskat i ämnet taoism är Stefan Stenudd. Han är en idéhistoriker som har satt sig in i skapelsemyter och dess logik. En bok från 1991 handlar om Tao te ching och taoismens lära. Den behandlar ämnen som tao – vägen, dygden och oskuld, det kvinnliga, maktens förbannelse, vishet och transkribering. Stefan tolkar och förklarar även vissa av Lao Tzus 81 dikter. Nyare men icke helt kompletta arkeologiska fynd från 1990 i Guodian har granskats och jämförts med de från Mawangdui.