Religion i Japan

Japans religiösa kultur består av ett flertal olika religioner av skiftande karaktär. Den religiösa kulturen i Japan domineras av två religioner, shintoism och buddhism. De flesta japaner bekänner sig till någon av dessa. Därtill finns ett stort antal andra religioner som kommit till landet senare och vunnit en del popularitet bland befolkningen. Den här artikelns syfte är att presentera denna religiösa utveckling i Japan i korthet.

Traditionella religioner

Konfucius

De två största religionerna i Japan är shintoism och buddhism. Båda dessa religioner är av asiatiskt ursprung och har funnits i Japan allra längst, vilket förklarar varför de kommit att bli de dominerande religionerna i landet. Shintoismen har funnits allra längst i den japanska kulturen, fastän de första skrivna omnämnandena bara kan spåras till 700-talet. Buddhismen kom senare att importeras från det asiatiska fastlandet och blev integrerat i Japan från och med 500-talet.

Nyare religioner

Flera andra religioner har senare vunnit popularitet bland japanerna. Kristendomen kom till Japan med jesuitmissionärer under 1500-talet och idag bekänner sig 1-3 miljoner japaner till kristendomen. Islam har kommit till Japan mestadels med inflyttade muslimer. De flesta muslimer som bor i Japan idag har emigrerat från muslimska länder i Asien, däribland Pakistan, Indonesien och Bangladesh. Även judendom, hinduism, sikhism med flera har fått fäste i Japan på senare tid.