Därför bör anställda inom kyrkan ha a-kassa

För dig som är verksam inom kyrkan eller andra trossamfund är det lika viktigt som för alla andra att ansluta dig till en a-kassa. En a-kassa ger dig ersättning vid arbetslöshet till följd av avsked eller andra anledningar. För dig som ska ansluta dig till en arbetslöshetskassa gäller det att hitta en som passar ditt yrke, så att de har förståelse för din situation och arbetsplats.

Välj en a-kassa inom kyrka och religion

Sett till hela Sveriges befolkning är det onekligen en minoritet som jobbar med någon form av religiös verksamhet. Detta betyder dock inte att dessa är bortglömda när det kommer till a-kassor.

Tips! Även för dig som jobbar inom religiös verksamhet finns det flera a-kassor att välja mellan. Förutsatt att du uppfyller de krav som finns för a-kassa har du rätt till ersättning som vid vilken annan anställning som helst.

Det finns flera alternativ för dig som jobbar med religiös verksamhet när det kommer till a-kassor. Trots att jobb inom kyrka och religion inte är de mest hotade just nu är det tryggt att ha en försäkring om du skulle bli arbetslöshet. Att ha en bra a-kassa kan vara avgörande för din levnadsstandard vid ofrivillig arbetslöshet.

Teckna en a-kassa i god tid

Något som få tänker på är att ett avsked eller andra anledningar som gör att du inte längre kan arbete uppkommer snabbt. I fallet med a-kassa gäller det därför att vara beredd innan något sådant inträffar. Allra helst ska du vara ansluten under hela den tid som du är yrkesverksam.

Tänk på! Att vara ansluten till en a-kassa i god tid kan vara avgörande för om du får ersättning vid arbetslöshet eller inte.

Eftersom att olika a-kassor har olika kvalifikationstider kan det vara klokt att även ha detta i åtanke. Skulle du förlora arbetet innan du har uppfyllt kvalifikationstiden är det inte säkert att du får någon ersättning. Anslut dig därför så snart som möjligt för att säkerställa att du har möjlighet till ersättning om du förlorar jobbet.

Var uppmärksam på förändringar i a-kassan

I likhet med de flesta försäkringar och förbund kan även arbetslöshetskassan komma att förändras med tiden. Håll dig därför uppdaterad på vilka villkor som gäller för närvarande och om några större förändringar görs som kan påverka dig. Kom även ihåg att du har möjlighet att byta a-kassa. Ofta kan ett byte ske mycket smidigt om du redan har uppfyllt kvalifikationstiden hos den ena a-kassan. Var inte rädd för att byta a-kassa om det skulle visa sig att en annan har bättre villkor.