Islam

Islam som grundades av profeten Muhammed 600 e.Kr är den yngsta av de fem världsreligionerna. Muhammed enade de arabiska stammarna på arabiska halvön under religionen islam och därefter har religionen spridits över hela världen. Islam är idag med sina 1,5 miljarder anhängare världens näst största religion.

Islam har, liksom kristendomen, sina rötter i judendomen. Bibeln är därför en viktig bok, men den saknar de ändringar och tillägg som kom med Muhammed, vilka skildras i Koranen.

Historia

Muhammed föddes 570 e.Kr. i staden Mekka i nuvarande Saudiarabien. Han blev tidigt föräldralös och fick arbete hos en rik änka, Khadidja. I likhet med många kristna och judar han mötte, var Muhammed övertygad om att det bara fanns en gud.

När Muhammed gifter sig med Khadidja blir han istället en rik man, och varje år brukade han därför kunna dra sig undan i avskildhet och meditera över livet. Vid ett sådant tillfälle visade sig ängeln Gabriel för honom. Gabriel gav honom uppdraget att bli Allahs (guds) profet. Gabriel uppenbarade sig för Muhammed flera gånger och den kunskap som Muhammed fick ta emot blev nedskrivna till Koranen.

religion-islam

Att vara muslim

Alla muslimer bör följa de fem pelarna.

  • Den första är trosbekännelsen. Här erkänner man sin tro på Allah som den ende guden och att Muhammed är hans profet.
  • Den andra pelaren är bönen. En troende muslim bör be fem gånger om dagen, med ansiktet vänt mot Mekka.
  • Att ge allmosor till de fattiga är islams tredje pelare. Att skänka ca 2,5% av sin inkomst till de behövande är därför inte ovanligt, även om dessa allmosor är helt frivilliga för de flesta.
  • Som fjärde pelare, eller plikt, bör man som muslim fasta under ramadan.
  • Den femte är vallfärden till Mekka, för de som har möjlighet.

Högtider & ceremonier

Muslimernas nyårsdag kallas för ”hijra”. Man firar genom att berätta om Muhammed och önska varandra ett gott nytt år. Man äter också mycket god mat. På många platser firar man också Muhammes födelsedag, inte sällan med gatufester till minne av Muhammed. En annan glad högtidsdag är Muhammeds himmelsfärd. Då alla moskéer är upplysta.

När ramadan är slut inträffar en stor ”fastebrytandets fest” som brukar vara i 4 dagar. Då ger man varandra presenter, besöker moskén och äter riktigt god mat. Man tackar också Allah genom att skänka pengar till välgörande ändamål. Man kan också besöka begravningsplatser och lägga palmkvistar på gravarna.