Religion i Kina

Religionen i Kina karakteriseras främst av asiatiska religioner. Den religiösa utvecklingen i landet har dock också innefattat dels förfädersdyrkan och dels andra icke-asiatiska religioner. I sin vidaste bemärkelse åsyftar uttrycket kinesisk religion all den religion som utövas i Kina, vilket också skulle inkludera kristendom, islam och judendom, men i allmänhet syftar man när man talar om kinesisk religion ofta på religioner som har eller haft en dominerande ställning i det kinesiska samhället.

Tidiga religiösa element

I äldre tider var det vanligt med så kallad förfädersdyrkan i kinesiska hem. Förfädersdyrkan innebar en tro på att döda släktingar fortsatte att vaka över och vara i kontakt med de levande släktingarna. Man trodde att släktingarnas andar kunde påverka vad som hände i människors liv, varför det inom förfädersdyrkan var viktigt att vörda och respektera de döda släktingarna. För att stå på god fot med andarna gjordes också ofta offer till dem.

Religiösa element idag

Den kinesiska religionen kännetecknas av konfucianism, daoism och buddhism. Konfucianismen och daoismen har sitt ursprung i tiden omkring 500-talet före Kristus, och har en lång historia inom Kinas religionskultur. Buddhismen i sin tur introducerades på 100-talet av handelsmän som färdades längs Sidenvägen till Kina. Till en början fick inte buddhismen riktigt fäste bland folket i Kina – det var först efter Han-dynastins fall som buddhismen fått möjlighet att bli en stark religion i Kina.stan, Indonesien och Bangladesh. Även judendom, hinduism, sikhism med flera har fått fäste i Japan på senare tid.