Religion i Indien

I Indien finns ingen statsreligion, landet är enligt sin författning en sekulär stat vilket betyder att religionen inte ska ha någon betydelse i det politiska livet. Trots det påverkar religionen hela samhället och även den enskilde individen, inte minst genom det så kallade kastsystemet som delar in människorna i olika sociala grupper. Omkring 45 % av indierna är dessutom anhängare till två eller flera olika religioner.

Hinduismen dominerar

I Indien finns alla de stora världsreligionerna representerade – hinduism och buddhism, islam och sikhism, jainism och zoroastrinaism, judendom och kristendom. De olika religionerna har hämtat intryck från varandra; främst är det den dominerande religionen, hinduismen, som har påverkat de andra trosuppfattningarna. De allra flesta indier, runt 80 %, är hinduer och bekänner sig till denna religion som anses härstamma från 1000-talet före Kristus, även om vissa anser att hinduismen kan vara ännu äldre.

Islam näst största religionen

Indiens näst största religion är islam, man räknar med att runt 14 % av den indiska befolkningen är muslimer. De allra flesta av dem är sunniter. När Brittiska Indien delades 1947 sökte sig miljontals muslimer till den nya muslimska staten Pakistan, medan hinduerna föredrog det sekulära Indien. Men även i detta land, som brukar kallas världens största demokrati, utsätts religiösa minoriteter för våld. Främst är det kristna som förföljs av hindunationalister.