Religion i USA

USA skiljer sig från andra industrialiserade länder genom den höga religionstillhörigheten bland folket. Majoriteten av amerikanerna säger sig ha en religiös tro och att den är viktig för dem. Religionskulturen i USA innefattar ett flertal olika religiösa inriktningar, både abrahamitiska religioner och asiatiska religioner. Denna artikel diskuterar i korthet betydelsen av religionskulturen för det amerikanska samhället genom att presentera de olika religionstillhörigheter som är vanliga i samhället.

Tidiga religiösa element

USA:s religionskultur har alltid kännetecknats av ett stort antal olika religioner som samexisterat. Innan européerna koloniserade det nuvarande USA, fanns det ett stort antal olika religiösa trosinriktningar inom de olika indianstammarna. Sedermera kom europeiska anglikaner, katoliker, protestanter och judar att anlända till USA och förde med sig sina religioner, vilka också formade det amerikanska samhället. Olika varianter av de abrahamitiska religionerna kom således att dominera det amerikanska samhället efter kolonialtiden.

Religionen idag

Idag bekänner sig majoriteten av amerikanerna till någon religion. De abrahamitiska religionerna har flest anhängare med 73,7 % av amerikanerna som identifierar sig som kristna, 2,1 % som judar och 0,8 % som muslimer. Asiatiska religioner började komma till USA under 1800-talet och har idag en del anhängare. Exempelvis bekänner sig ungefär 1 % av befolkningen till buddhismen, lika många till hinduismen. 18,2 % anger att de inte bekänner sig till någon religion.