Scientologi

Scientologi är en relativt ny religion, till skillnad från exempelvis Kristendomen. Scientologin skapades av författaren L. Ron Hubbard förra århundradet. Religionen guidar sina medlemmar på en väg mot fullständig förståelse för sin egen spirituella resa i livet, förhållandet med sig själva och sina medmänniskor, samt med mänskligheten och universum. Kända scientologer inkluderar Tom Cruise, John Travolta, Kirstie Allen samt den kända avhopparen och kritikern av religionen; Lea Rimini.

Historia

L. Ron Hubbard började sina själsliga studier 1923 och skrev då ett manus, Excalibur 1938. Det var i denna skrift som ordet scientologi dök upp för första gången. L. Ron Hubbard förklarade ordets betydelse som ”Studien av att veta hur man vet”. Excalibur publicerades aldrig, men 1950

Foto: Michael Gordon / Shutterstock.com

publicerades Hubbards text Dienetics som tog upp ett bredare ämne inom religionen i form av upptäckten av det reaktiva sinnet – en dold källa av mardrömmar, ångest, rädslor och osäkerhet, samt presenterade en slags terapi som kunde utföras av alla människor.

Auditing, eller revision, var det som Hubbard presenterade i Dianetics. Detta är en form av terapi som utförs med hjälp av en maskin och en läsare som guidar personen i fråga igenom dennes traumatiska händelser i livet, med målet att denne då ska kunna släppa de negativa känslorna kring händelsen. Det var Dianetics som blev en av de största grundpelarna inom scientologi. Även L. Ron Hubbards talade ord räknas som skrifter inom religionen och han lämnade efter sig många inspelningar om religionen och hur den utförs.

Att vara scientolog

Scientologi grundar sig i kunskap som kommer från vissa fundamentala sanningar. Några framträdande av dessa är: 1. Människan är en odödlig spirituell varelse. 2. Människors upplevelser sträcker sig långt över bara en livstid. 3. Människors förmågor är obegränsade. Scientologin vidhåller att människan i grunden är god och att det är upp till var och en att uppnå sin egen andliga frälsning och broderskap med sina medmänniskor och universum. För att utvecklas som scientolog kan medlemmar genomgå utbildningskurser och bearbeta sina själar med hjälp av terapin som scientologin förespråkar.

Varje söndag (och även många andra dagar) utför ministrar en offentlig bönpredikan i den scientologiska kyrkan dit både medlemmar och icke-medlemmar är varmt välkomna. I övrigt firas utmärkelser och födelsedagar enligt scientologiska ritualer. Den viktigaste högtiden som firas inom religionen är L. Ron Hubbards födelsedag den 13:e mars. Då samlas medlemmarna för att fira religionen som hel och består ofta av en stor ceremoni för att hedra skaparen samt presentera människor vars liv har blivit bättre tack vare L. Ron Hubbard.