Hinduism

religion-hinduismHinduismen är en av de äldsta världsreligionerna. Religionens rötter finns i Indien, och det finns inte en specifik grundare. Istället har hinduismen växt fram genom att många små religioner och kulturer förenats samman till en gemensam lära. Det kan därför råda ganska stor skillnad på hinduism i städer eller på landsbygd. Till skillnad från kristna och muslimer försöker inte hinduister omvända andra till sin religion.

Hinduismen kan ses som polyteistisk, med sina många gudar. Men då det är en vanlig tanke att alla gudar egentligen är olika skepnader från en och samma gud, kan man också se hinduismen som monoteistisk.

Historia

Induskulturen blomstade i Indien ca 2500 f.Kr. Redan i spåren av denna flodkulturer finns antydningar till tempel som hyllade Shiva. Från 1500 f.Kr. började ariska stammar att flytta in i landet. Detta krigiskt överlägsna folk tog sig an induskulturen, samtidigt som de förde med sig sina egna traditioner, så som kastväsendet och de äldre delarna av Veda.

I samma anda har Hindusimen inkluderat inslag från nya kulturer och religioner. Många inriktningar av hinduism har också uppkommit bland dessa olika läror, så som Shaivism (där man främst dyrkar Shiva) och Vaishnavism (där man nästan helt uteslutande dyrkar Vishnu).

Att vara hindu

Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation). Hur man återföds och till vilket liv, avgörs genom karma. Karma är summan av alla gärningar man gjort. Genom att utföra mycket gott och samla god karma önskar man till nästa liv klättra i den sociala hierarkin, som styrs av olika kast.

För att slippa återfödas måste själen (som kallas för Atman) bli en del av världssjälen (Brahman).  För att komma närmre detta mål kan man som hindu ägna tid till yoga. Det finns yoga med olika inriktningar: Kärlekens väg (Bhakti Yoga), Kunskapens väg (Jnana Yoga), Gärningarnas väg (Karma Yoga), De andliga övningarna väg (Raja Yoga).

Högtider & ceremonier

Eftersom det finns oräkneligt antal gudar inom hinduismen, finns också oerhört många mindre högtider och ceremonier. Två som de stora som flesta hinduer firar är Diwali och Holi.

Diwali är ljusets högtid som infaller i oktober eller november. Varje natt tänds oljelampor, lyktor och stearinljus. Fyrverkerier är också vanliga. Man offrar sötsaker och ger varandra presenter. Diwali är en fest till Lakshmis ära.

Holi, färgfestivalen, firas i februari eller mars. Man firar vårens ankomst bland annat genom att kasta färgpulver blandat med vatten på varandra. Man kan också använda vattenpistoler. Till kvällen äter man gott.