Religionsfrihet

Den enkla förklaringen av vad religionsfrihet är, är att alla har rätt att bestämma vilken religion de följer eller inte följer. Man kan även säga att religionsfrihet är en mänsklig rättighet. Denna frihet skyddar helt enkelt alla människor oberoende av vilken trosuppfattning de följer. Den gäller även de som inte följer någon trosuppfattning alls. Religionsfriheten kallas även religions- och trosfriheten och den kan beskrivas i olika överenskommelser.

Dessa punkter består av att alla har friheten att lämna, byta och välja sin övertygelse eller religion, alla har friheten att utöva vilken religion, eller ingen religion, de vill, ingen bör bli tvingad att följa en viss religion, och det är förbjudet att diskriminera någon på grund av deras tro. En punkt som säger att föräldrar kan välja sina barns tro är en av punkterna som kan skapa problem.

Religionsfrihet runt om i världen

Religionsfriheten runt om i världen varierar ganska mycket mellan olika länder. Det finns endast ett litet antal länder där religionsfriheten inte är begränsat. De länder med en begränsad religionsfrihet har olika statliga restriktioner. Pew Research Center publicerade en artikel i juni 2018 där vi kan se hur många länder som hade restriktioner eller andra bekymmer med religion under 2016. På hemsidan finns det tillgängligt att läsa mer om detta.

Duva gjord av symboler för alla religioner

Religionsfrihet har funnits i väldigt många år. Det sägs att det fanns i det romerska riket innan år 380, eftersom det var då Kejsar Theodosius I, till förmån för kristendomen, avskaffade religionsfriheten. Men när det först dök upp och hur det började spridas är fortfarande lite oklart. Det finns åsikter som beskriver olika punkter i tiden när friheten dök upp och hur det började spridas. Religionsfriheten i Sverige är lite lättare att förklara.

Religionsfrihet i Sverige

Religionsfrihet var inget man hade hört särskilt mycket om i Sverige innan 1860-talet, alla var då tvungna att tillhöra Svenska Kyrkan. Det dröjde fram till 1952 innan den fullständiga religionsfriheten infördes. Det var då det blev lagligt att gå ur Svenska Kyrkan om man till exempel hade en annan tro som man ville tillhöra. Sverige är ett av länderna med i stort sett full frihet när det gäller religion.

Religionsfrihetslagen från 1950-talet som gav folket rätten att gå ur Svenska Kyrkan hade ett krav att när man gick ur var man tvungen att gå med i ett annat samråd. När man pratar om religionsfrihet idag hänvisas det oftast till Regeringsformen. Religionsfrihet är ett komplicerat ämne med många punkter som varierar beroende på vilket land det talas om, den största delen av länderna har dessutom inte full religionsfrihet.