Judendom

Judendomen räknas som en av världens äldsta religioner, och religionen ligger till grund för såväl kristendomen som islam. Judar tror på en enda Gud, som är god och som kräver att judarna också är goda. Judarna väntar på en Messias som i framtiden ska förena alla människor och skapa fred på jorden.

Historia

För ca 4000 år uppenbarade sig Gud för Abraham. Gud sa till Abraham att bege sig till Kanaans land, som motsvarar dagens Israel och Palestina. Gud slöt ett förbund med Abraham som innebär att Abrahams folk, judarna, skulle sprida budskapet om Gud och följa Guds lagar. Abraham fick många ättlingar och kallas ofta för judarnas stamfader.

Judendomens grundare sägs dock vara Mose, som levde ca 500 år efter Abraham. Mose fick i uppdrag av Gud att leda sitt folk ut ur Egypten där judarna var slavar. På berget Sinai slöt Gud ett nytt förbund med judarna och Mose fick ta emot Guds tio budord.

Att vara jude

religion-judendomTraditionellt är man jude om man säger sig tillhöra judendomen, men den ortodoxa judendomen menar istället att man är jude om man har en judisk mor – oavsett hur religiös man är. Judarna tror att Gud har en plan med det som sker, därför är historien mycket viktig.

Rättrogna judar ska äta mat som är Kosher, vilket betyder ”tillåtet” eller ”godkänt”. Till exempel tillåter Tora (Moseböckerna) alla vegetariska livsmedel, men det finns vissa begränsningar till kött, så som att judar inte äter griskött. Under sabbaten, som är den judiska vilodagen, från fredag kväll till lördag kväll utförs inget arbete.

Högtider & ceremonier

Pesach, som är den judiska påsken, är en av årets viktigaste högtider. Judarna firar påsken till minne av uttåget från Egypten. Jom Kippur, försoningsdagen, är en annan högtid. Den infaller 10 dagar efter nyår. Då ska judarna fasta i ett dygn, bekänna sina synder och söka ny försoning med Gud.

En glad högtid är Sukkot, lövhyddofesten, som är en åtta dagar lång skördefest. Man firar Sukkot till minne av ökenvandringen som följde flykten från Egypten. Den tid då judarna fick bo i enkla hyddor. Många judar bygger vid denna tid en lövhydda i sin trädgård eller vid synagogan.