Fackförbund för dig som arbetar med religion

fackforbund-for-dig-som-arbetar-med-religionArbetar du inom kyrka & religion finns det flertal fackförbund som du kan gå med i. Att arbeta inom religion kan tros vara en relativt trygg anställning då man sällan hör talas om varsel eller nedskärningar inom detta yrkesområde. Det kommer förmodligen alltid finnas utbud av arbete inom religion och det finns ingen risk för att arbetsuppgifterna blir ersatta av datorer i framtiden.

Det finns dock många fler anledningar till att vara medlem i ett fackförbund än enbart rädslan för att förlora sitt jobb. Ett fackförbund kan hjälpa dig vid tvister på din arbetsplats, du kan teckna fördelaktiga lån och försäkringar och det ingår ofta flertal förmånliga rabatter. Det finns även ett särskilt fackförbund för dig som arbetar med religion inom Svenska Kyrkan.

Fördelarna med att vara medlem i ett fackförbund

Att vara eller bli medlem i ett fackförbund då du arbetar inom religion kan ha många fördelar. Bland annat får du:

  • Ta del av en inkomstförsäkring. Trots att arbete inom religion generellt är en ganska trygg anställning skadar det aldrig att ha någon slags försäkring mot eventuell arbetslöshet. En inkomstförsäkring ingår ofta i medlemskap i fackförbund och därför slipper du extra utgifter för en sådan försäkring.
  • Vara med och påverka. Fackförbunden har stor påverkan på arbetsmarknaden eftersom det egentligen är anställda som gått ihop för att förändra arbetsvillkor. Genom att vara medlem i ett fackförbund bidrar du till att stärka den fackliga rörelsen vilket i sin tur kan förbättra villkoren inom religionsarbete.
  • Pensionsrådgivning. Att vara verksam inom religion kan du vara även efter du gått i pension, men för att få ut det mesta av din pension kan det vara en bra idé att ta hjälp av en pensionsrådgivare medan du fortfarande arbetar. Pensionsrådgivning ingår i vissa fall i medlemskap i fackförbund.
  • Hjälp med arbetsrättsfrågor. Diskriminering och orättvis behandling är något verksamma inom religion dessvärre upplever då och då. Anser du att du blivit orättvis behandlad på din arbetsplats kan ditt fackförbund hjälpa dig.

Särskilt fackförbund för anställda i Svenska Kyrkan

Kyrkans Akademikerförbund är ett fackförbund enbart för anställda inom Svenska Kyrkan. De finns för dig som utövar religion inom kyrkan som exempelvis präst, diakon eller annat. Kyrkans Akademikerförbund arbetar hårt för allas lika värde och det är med det som grund dom fackförbundet driver sina frågor. Arbetar du med religion inom Svenska Kyrkan kan det därför vara ett bra alternativ för dig.