Buddhism

Buddhismen är en av världsreligionerna, men har ingen gud. I religionens centrum står istället Buddha, ett namn som betyder ”den upplyste”. Buddha är en läromästare och en förebild för hur buddhister ska leva. Buddhas lära går ut på att människorna själva har makten över sina liv, och genom att avstå från alla begär slipper man återfödas och når nirvana.

Historia

Siddharta Gautama var en fursteson i norra Indien ca 500 f.Kr. När han insåg att ett liv i överflöd inte gav honom någon tillfredsställelse lämnade han allt för att studera hinduiska skrifter. Men inte heller där kunde han få någon djupare insikt. Han sökte svar i många år, och under en meditation blev han Buddha, d.v.s. upplyst.

Buddhas insikter drev honom att bege sig ut till folket och predika det han lärt sig, så som att människor av naturen alltid strävar efter mer, men blir aldrig nöjd. Endast genom att befria sig från alla begär och önskningar kan vi känna frid.

Att vara buddhist

buddhismSom buddhist tror man på karma, dvs att alla bra och dåliga handlingar leder till något. Man tror också att människorna levt många tidigare liv. Cykeln av återfödelse kallas samsara.

Det är vanligt att man ser många avbildningar av Buddha i buddhistiska hem. Att gå till templet kan man göra när som helst, men det är vanligt att besöka templet i samband med olika högtider. Många buddhister är vegetarianer, men det är inget krav. Man ska dock avstå från att döda levande varelser. Som buddhist bör man undvika att stjäla eller ljuga. Man bör även avstå från alkohol och droger.

Högtider & ceremonier

Inom buddhismen firar man särskilda händelser i Buddhas liv. Så som när han föddes, hans uppvaknande och hans dödsdag. Med dödsdagen menas Parinirvana som är en högtid för att fira den dagen (oftast antingen 5:e eller 15:e februari) som Buddha lämnade sin fysiska kropp och nådde fullständig nirvana. Under denna dag mediterar man, och läser verser ur Nirvana sutra som just beskriver Buddhas sista dagar.

Det finns också många lokala traditioner att fira, så som något från de många samfunden av munkar och nunnor. Det finns inga gemensamma datum för dessa högtider hos alla buddhister, utan olika geografiska områden kan ha olika högtidsalmanackor.