Rastafari

Rastafari är en ung, monoteistisk religion som utvecklades i Jamaica på 1930-talet. Den tillhör de abrahamistiska religionerna och deras gud är Haile Selassie I som var Etiopiens kejsare 1930 till 1974. Det finns ingen officiell trosbekännelse, som i exempelvis Islam, och vissa variationer i tro och seder förekommer inom religionen. Den huvudsakliga tron är dock alltid att svarta är överlägsna vita, och att svarta snart kommer att härska över världen.

Haile Selassie

Haile Selassie, Etiopiens kejsare.

Selassie ses som den återvändande frälsaren. Rastafarianer tror att han vandrar på jorden och att en glimt av honom finns i alla afrikaner. Enligt rastafarianer är Selassie en ättling till kung Salomon och drottningen av Sheba. Under sin livstid erkände Selassie aldrig sig själv som Gud. Han föddes år 1892 i Etiopien och fick efter sin fars bortgång namnet Ras Tafari som gett upphov till religionens namn. År 1930 blev han Etiopiens kejsare och tog namnet Haile Selassie, som betyder ungefär ”treenighetens makt”.

Högtider

Eftersom Etiopien motsvarar himlen för rastafrianer firar man till stor del etiopiska högtider. Den etiopiska julen inträffar den sjunde januari och nyår den elfte september. Man firar även Haile Selassies födelsedag, och Marcus Garveys födelsedag. Garvey var en jamaicansk politiker, född 1887, som ska ha förutspått Selassies kröning och även anstiftat Tillbaka till Afrika-rörelsen som är viktig inom rastafari. På Garveys födelsedag minns man hans betydelse för svartas rättigheter och hedrar hans minne genom uppläsning av poesi och utövande av afrikansk dans.

Evigt liv

Rastafarianerna tror inte att det finns något liv efter detta utan tror istället att reinkarnation följer efter döden. De menar därför att man har evigt liv och således finns det ingen ritual kring begravning för att markera livets slut. För att garantera evigt liv anses det viktigt att följa de föreskrifter som anses vara ursprungligt afrikanska. Dessa återfinns även i den judiska bibeln och inkludera saker som att äta vegetariskt, att tillbe Selassie, att avstå från alkohol och att inte klippa håret.

Allt som ses som naturligt uppfattas som heligt och är något man bygger sitt liv kring. Att odla sina egna grönsaker är något som är vanligt inom rastafari. Även cannabis räknas som någonting naturligt och heligt, och rökning av marijuana är något som länge varit nära förknippat med religionen. Intaget av cannabis ses som ett sakrament och växten anses vara välgörande. Användandet av marijuana uppmuntras med motiveringen att den som röker örten lättare kan se sanningen och avslöja den vita västvärldens lögner.