Kristendom

Kristendomen uppstod i Palestina (Israel) för ca 2000 år sedan och är idag den största religionen i världen, med över 2 miljarder anhängare. I kristendomen utgår man från Jesus, guds son. Läran kring Jesus och hans liv skildras i Nya testamentet. Korset är en kristen symbol, då Jesus ska ha avrättats genom att bli korsfäst.

Historia

kristendom-jesusFör över 2000 år sedan befann sig Palestina i en orolig tid. Många judar väntade på Messias som skulle komma och befria dem från den romerska ockupationen. I samma tid predikade Jesus från Nasaret, han vände sig ofta direkt till de mest utsatta.

När Jesus var runt 30 år greps han av romarna och dömdes till döden. Efter Jesus död fortsatte många av hans anhängare att predika Jesus läror och de var övertygade om att Jesus hade uppstått från döden och en dag skulle komma tillbaka för att frälsa jorden. Kristendomens spred sig snabbt, då budskapet om ett bättre liv efter döden lockade många fattiga och förtryckta.

Att vara kristen

Som kristen tror man på Jesus som guds son och strävar efter att leva enligt hans lära. Som kristen försöker man följa ”älska din nästa som du älskar dig själv”. De 10 budorden finns, liksom i judendomen, även i kristendomen. Som kristen bör man därför bland annat visa respekt, vara pålitlig, kän

na medkänsla med andra och vara trogen.

Det är inget krav, men många kristna väljer att vara en del av en församling. Man kan där delta i gudstjänster, be böner tillsammans och medverka i församlingens övriga verksamheter, som kan erbjuda alltifrån bibelstudier, speciella barngrupper eller möjlighet att sjunga i kyrkokör.

Högtider & ceremonier

I kristendomen finns många högtider. Varav de vanligaste man firar är:

  • Advent – förberedelser för Jesus ankomst
  • Jul – Jesus födelse
  • Påsk – till minne av Jesus död och uppståndelse

Därutöver finns centrala ceremonier i kyrkan så som dop och nattvard. Med dopet menas ofta en symbolisk handling för att uppta den döpta i den kristna församlingen. Den troende som deltar i nattvarden får bröd och vin av prästen. En vanlig uppfattning är att det är en påminnelse av Kristi kropp och blod, medan andra hellre lägger tyngden vid Jesus sista måltid när han delade bröd och vin med sina lärljungar.