Ateism

Ateism speglar en människas ställningstagande i fråga om teologi. En ateist är den som avvisar tron på att en eller flera gudar existerar och det gäller även andra typer av högre makt. En persons ateism kan vara av olika grad. Man kan vara helt övertygad om att ingen gud finns, vara tveksam om gud existerar eller ha en svag misstanke att så är fallet. En gudfruktig man som utbrister: ”Gud, varför har du övergivit mig?”, kan inte betraktas som ateist.

Grader av gudfruktighet

Riktiga ateister brukar i regel vara pålästa människor som använder logiskt tänkande för sin slutsats. Förnekande ateister säger att det inte finns någon högre makt men kan inte riktigt förklara varför denne anser så. Andra resonerar som så att ”om det inte går att bevisa guds existens så finns han inte”. Ytterligare en kategori inom ateism är människor som drabbats av olycka och därför inte vill kännas vid någon gud. Detta för att någon sådan inte fanns när denne behövdes som mest.

Andelen ateister över världen är svårt att beräkna, inte ens inom Sveriges gränser går det att fastställa. Man kan endast uppskatta att antalet icke troende bland befolkningen är mellan 40 till 80 %. Med en sådan beräkning anses Sverige vara i topp tillsammans med Danmark och Norge. Förvånande nog ligger Vietnam på andra plats och Japan på femte. Australien anses som synnerligen gudfruktigt med endast cirka 25 % ateister. Man kan fråga sig hur och på vilket sätt underlaget till statistiken har upprättats.

En stor del av den svenska befolkningen är med andra ord inte troende. Den största religionen i Sverige är annars Kristendomen.

Uppstod i Frankrike men är latin

En som har betytt mycket för framtida ateister är den franske 1700-tals författaren Baron d´Hollbach. Han var en av de första för den linjen och beskrev sin egen övertygelse som ateist i skrifter av filosofisk natur. Hans anhängare fortsatte att deklarera samma åsikt under de följande åren och begreppet följde med i kommande århundraden. En känd aktivist för kvinnors rättigheter, Annie Besant som även var författare, framförde sin syn som förespråkare till ateismen under 1800-talets senare hälft och fram till sin död 1933.

Det latinska ordet theos som betyder gud är en av grunderna för begreppet (det kan även ha andra ursprung). Med en negation som ickebetecknas med a har man bildat ordet a-teism, eller ateism helt enkelt. Det kan uttydas i två linjer: att det är en lära eller en ickelära, beroende på hur stark en människas ateism är. Ordböcker och encyklopedier anger gudsförnekelse eller avsaknad av tro som förklaring, men begreppet är – som har framgått, mycket mer komplext än så och kan kanske bara definieras av varje enskild ateist.