Appar håller ned elkostnaden i kyrkor på Gotland

Alla känner vi till behovet av att spara energi för miljöns skull. På Gotland har man bidragit genom att dra ned på elkostnaden på öns kyrkor. Till sen hjälp har man använt olika appar.

Att spara energi är en fråga om den globala uppvärmningen, framför allt, och de flesta förstår förstås vikten av att institutioner, kollektiv, och privatpersoner håller ned energiåtgången. På Gotland har man lyckats minska energiförbrukningen i kyrkor, och man har använt en särskild metod för detta nämligen att man har låtit appar visa hur mycket energi man använder, varje minut, vilket gör det hela väldigt konkret, och bidrar till att man kan se hur man förändrar energiförbrukningen.

Bland annat måste man inte alltid använda värmeutrustningen. Den står ofta på i onödan, vilket förstås bidrar till ett slöseri av energiförbrukning. Med hjälp av en temperaturmätare, har man i Othems kyrka lyckats hålla koll på när man kan stänga av sin värmeanläggning, och på så vis sparat energi. Inom Kristendomen firar man många olika högtider vilket innebär att kyrkan ofta används. Att då kunna bidra på detta sätt visar att man inom kyrkan är beredda att hjälpa till i arbetet mot en mer miljövänlig värd.

Hela 25 kyrkor har lyckats få ner sin energiförbrukning, och det rör sig om så mycket som 240 000 kilowattimmar. Detta innebär ett de har minskat sin förbrukning med 10 %, och det motsvarar mer än 30 ton i växthusgasutsläpp.

Kyrkorna på Gotland föregår på så vis med gott exempel. Inte bara privatpersoner, utan också institutioner som kyrkan, måste tänka på vad vi gör med planeten.

Med hjälp av temperaturmätaren och appar har kyrkorna alltså lyckats en bit på vägen med det projekt som vi alla måste delta i. Genom att man mäter både temperatur och energiförbrukning, kan man reglera energiförbrukningen. Till exempel genom värmeanläggningen och sätta på den bara när det absolut behövs menar Lars Wernersson på Othems kyrka.

Alla kan göra något

Det är klart att alla redan vet att utsläppen måste minska. Vad är det då som hindrar att vi gör något åt det? Enkla verktyg kan förbättra energieffektiviteten även om du är en privatperson. Många tänker att det inte bidrar till något men även lite kan göra stor nytta i det långa loppet. Det finns ju dessutom tekniska möjligheter som kan hjälpa till, exempelvis detta med appar som gör det möjligt att minska elförbrukningen i kyrkor.