Register i alfabetisk ordning    
     
Alkemi Hermetism Raeliska Rörelsen
AA Anonyma Alkoholister Hinduism Rastafari
Adventistsamfundet Islam Reiki-healing
Agnosticism Jainism Romersk-katolska kyrkan
Amish Jehovas Vittnen Rosenkorsorden
Ananda Marga Jesu Kristi kyrka av Sista Dagars Heliga Rosenkreutzeri
Antroposofi Jesus Army Jesus People Sai Baba
Armeniska Apostoliska kyrkan Judendom Samisk religion
Asatron Kabbala Satanism
Astrologi Katolska kyrkan Scientologi
Ateism Keltisk religion Sekt
Aum Shinri-kyo Konfucianism Shakers
Bahai Krishnamurti Shinto
Bhagwanrörelsen Kristen vetenskap Sikhism
Bibeltrogna Vänner Kristendom Soltempelorden
Branch Davidians Kristensamfundet Spiritism
Brobyggarna Kristi församling Summit Lighthouse
Buddhism Ku Klux Klan Swedenborgare
Cao Ðai Landmark Education Svenska Alliansmissionen
Centrumkyrkan Lamaism   Svenska Baptistsamfundet
Church Universal and Triumphant Liberala Katolska kyrkan Svenska Frimurar Orden
Daoism/Taoism Livets Ord Svenska kyrkan
De det stora vita brödraskapet Lutherska bekännelsekyrkan Svenska Missionsförbundet
Druser Lutherska Konkordiekyrkan Svensk-finska församlingen Sundsvall
Duga Mandeism Syrisk-ortodoxa kyrkan
Eckankar Maranata Tantrism
Elan Vital Markus Alexander J Tempel Riddare Orden
Enighetskyrka Martinus Kosmologi Tenrikyo
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen Medium Teosofi
Evangeliska Frikyrkan Metodistkyrkan Thelema
Falun Gong, Falun Dafa Mennoniterna Tibetansk buddhism
Familjefederationen för världsfred och enighet Moonrörelsen Tongilrörelsen
Familjen Mormoner Transcendental Meditation
Finsk-ugrisk religion Naturreligioner/skriftlösa Trosrörelsen
Fornegyptisk New Age UFF
Fornnordisk Nya Kyrkan White Eagles Lodge
Föreningen Rädda Individen Nyapostoliska kyrkan Wicca
Framgångsteologi Nådens Mission Vineyard
Fria katolska kyrkan Nätverksförsäljning och MLM   World Light Center
Frälsningsarmén Opus Dei Woodoo
Gnosticism Oshorörelsen Verklighetens center
Grekisk- romersk Panteism Vännernas samfund
Guds barn Parsism/Zoroastriaism Yoruba
Hans Scheike och kvinnorna Peoples temples Zenbuddhism
Hare Krishna Pilgrimsfolket Östligt ortodoxa
Heavens Gate Pingströrelsen  
  Plymoutbröderna  
Grupper där material saknas    
Bible speaks Hit People, Stockholmskyrkan Svenska Frälsningsarmén
Franska reformerta kyrkan Kristadelfianer Schamanism
Finlands förebedjare Linbusamfundet Unitarism
Finlands Svenska baptistförbundet Laestadianismen